• +33 4 81 11 70 71
  • info@hasene.fr

Hakkımızda

KURULUŞ

Hasene Yardım Derneği “Mazlum ve Mağdurlar için El Ele” sloganıyla dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için Temmuz 2012’de kurulmuştur. Hasene kelime manası olarak iyilik, güzellik ve hayır anlamlarına geliyor. Dernek, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin artması, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın hâkim olması için çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir. Yapmış olduğu faaliyetler ile; dünyanın farklı kıtalarında, farklı ülke ve bölgelerinde mazlum, mağdur ve muhtaçlara uzanan ilginin, şefkatin ve yardımın adı ve adresi olan Hasene Derneği, insanların temel ihtiyaç ve haklarını gözetir; insan onuruna yaraşır bir yaşamın oluşması doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

AVRUPA’DAN DÜNYAYA UZANAN ŞEFKAT ELİ

Hizmetin daha sağlıklı yürüyebilmesi için şubeleşme çalışmalarına da hız veren Hasene Derneği, Avrupa’nın ondan fazla ülkesinin yanı sıra, Avustralya ve Kanada’da, ayrıca Türkiye’de şubeler açmış ve gönüllülük esasına göre kurmuş olduğu temsilcilik ağı ile hizmet alanlarını büyüterek sürdürmektedir. Yüz binlerce bağışçısıyla dünyanın dört kıtasına iyilik, hayır ve yardımın ulaşmasına aracı olan Hasene Derneği; insan onuruna yakışır bir yaşamın inşası için yardım faaliyetlerini yürütüyor, uzun vadeli ve kalıcı projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 

MAZLUM VE MAĞDURLAR İÇİN EL ELE

 

MİSYONUMUZ

Derneğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” sözünden hareketle mazlum ve mağdur insanlara, yetim ve öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya birçok alanda yardım götürme misyonuyla çalışmalarını yürütmektedir. Yardım çalışmalarını gönüllü gözlemciler eliyle gerçekleştiren dernek, varlık sahipleri ile yokluk içerisinde yaşayanlar arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

 

VİZYONUMUZ

Derneğimiz, mazlum ve mağdur coğrafyalarda kullanılmayan imkânları harekete geçirerek insanların kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sağlamak, meşhur bir Çin atasözünde yerini bulan “Bana bin balık vereceğine, bir balık tutmasını öğret.” anlayışıyla ortaya kalıcı projeler koyarak kalıcı çözümün üretilmesine ve böylece ülke ve bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmak idealiyle çalışmalarını şekillendirmektedir.

 

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Güvenilirlik | Emanete Sadakat

Yapılan bağışları emanet sorumluluğu içerisinde alır; yardımseverlerin güvenini tesis edecek titiz bir çalışmayla yerine ulaştırır.

2. Şeffaflık

Bağışların yerine ulaşması hususunda şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışır ve faaliyetlerini hesap verebilirlik hassasiyeti içerisinde yürütür. Kampanya ve projelerin takibini destekçilerden seçilen gözlemciler aracılığıyla yapar.

3. En güzel şekilde ulaştırma

Yardım yapılan insanların şahsiyetlerini rencide etmeden, yardımları en güzel bir şekilde yapar. Verirken en güzel şekilde verme bilinciyle hareket eder.

4. Bilgilendirme

Yapılan yardımların nerelerde ve nasıl yapıldığı hususunu haber, bülten ve raporlarla kamuoyunu bilgilendirecek şekilde açıklar; bu yolla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan mağduriyetler hakkında bilgi verir.

5. Tarafsızlık

Yardımları yaparken tarafsızlık ilkesi gereği din, dil, ırk, mezhep ve renk ayrımı gözetmeden, mazlum ve mağdurlara, zor durumda kalmışlara yardım eder.

6. Duyarlılık oluşturma

Toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma hassasiyetini canlı tutarak duyarlılık oluşturur.

7. Kaynakların kullanımı

Kaynakları kullanırken ihtiyacı baz alır. Yardımları yaparken gerçek ihtiyaç sahiplerini arar, bulur ve yardımları o doğrultuda gerçekleştirir.

8. Hızlı hareket

Acil yardımlarda kriz bölgesine hızlı bir şekilde ulaşır.

9. İlişki geliştirme

Yapılan çalışmalarla toplumlar arasında bağ kurulması, farklı toplumların birbirini tanıması görevini ifa ederek toplumlar arası ilişkinin gelişmesine katkı sağlar.

10. Kalkındırma

Sunulan eğitim ve kalkındırma projeleriyle yardım yapılan ülke ve bölge insanlarını yardım alan pasif konumdan, kendi ayakları üzerinde durabilir duruma ve hatta yardım yapan konuma taşımayı hedefler. Ülke ve bölge insanlarının kalkınmasına sunduğu alternatif geçim kaynakları, iş ve meslek edindirme okullarını açma yoluyla destek sağlar.

×